Informacje dotyczące działalności ośrodka

 

 

 

FUNKCJONOWANIE WIODĄCEGO OŚRODKA
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W POWIECIE JAROCIŃSKIM

 

Przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie, od grudnia 2017 r., funkcjonuje WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REBILITACYJNO-OPIEKUŃCZY. Realizuje on usługi pomocowe dotyczące kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnianiem dzieci do 3 roku życia.

 

Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych zostały określone ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

 

Rodziny z powiatu jarocińskiego zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się do tutejszego ośrodka. Koordynatorem działań jest Anna Kaczmarek. Stosowny wniosek o udzielenie wsparcia znajduje się do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania” - "Pozostałe"

 

 

 

https://www.zssjarocin.pl/dokumenty-do-pobrania/pozostale


Dokumenty do pobrania: