Karta praw dziecka

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
 • Mam prawo oczekiwać szacunku.
 • Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.
 • Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
 • Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.
 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.
 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
 • Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.
 • Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.
 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
 • Mam prawo do wygrywania.
 • Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.
 • Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.
 • Mam prawo do wolności.
 • Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.