Prawa dziecka

Prawa wszystkich ludzi zostały zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 r. Później opracowano drugi ważny, międzynarodowy dokument nazwany KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA. Polska podpisała tę Konwencję w 1991 roku. Oznacza to, że władze naszego kraju zobowiązały się dbać o to, aby prawa dziecka zapisane w Konwencji były w Polsce przez wszystkich przestrzegane. Wszystkie dzieci mają te same prawa, bez względu na to, jaką mają płeć, narodowość, kolor skóry, jakim językiem mówią, jaką religię wyznają lub gdy nie wyznają żadnej, czy są pełnosprawne, czy niepełnosprawne.

http://www.brpd.gov.pl//detail.php?recid=35
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka
http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka