Dokumenty szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

Procedury dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin wypożyczania podręczników

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Unicef w Jarocinie

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Unicef w Jarocinie


Dokumenty do pobrania: