Specjaliści i rodzaje zajęć

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zespół Wczesnego Wspomagania tworzą pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.

Aby pomoc udzielana najmłodszym była najbardziej efektywna cały czas podnoszą oni swoje kwalifikacje i zdobywają nowe uprawnienia.

W chwili obecnej do dyspozycji dzieci i ich rodziców są:

 • psycholog
 • pedagodzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
 • logopedzi i neurologopedzi
 • terapeuci integracji sensorycznej i integracji odruchów
 • specjaliści z zakresu korekcji wad postawy
 • instruktorzy masażu Shantala (dla niemowląt i małych dzieci)
 • pedagodzy zajmujący się arteterapią i socjoterapią.

RODZAJE ZAJĘĆ:

Zespól specjalistów raz w roku dokonuje diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka i na jej podstawie ustala, jaki rodzaj zajęć jest konieczny dla wspierania dalszego rozwoju dziecka. W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci uczęszczają na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA GRUPOWE:
 • ZAJĘCIA RUCHOWE - wspomagające rozwój ruchowy i społeczny, zacieśniające więź między dzieckiem i opiekunem, uczące kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem. W czasie zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod, między innymi metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Paula Denissona, Programy Aktywności M. i Ch. Knillów, elementy integracji sensorycznej i programu integracji odruchów, zabawy aktywizujące i integrujące z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza.
  Ponadto na zajęciach realizowane są zabawy stymulujące zmysł słuchu i wzroku, doskonalące znajomość kolorów i umiejętność wykonywania prostych poleceń i współpracy w grupie.

 • ZAJĘCIA ARTETERAPEUTYCZNE – realizowane głównie poprzez różnorodne działania plastyczne, z wykorzystaniem wielu technik i materiałów, dostosowane do możliwości uczestników. Zajęcia te pozwalają między innymi na: uwolnienie nagromadzonych złych emocji i odreagowanie ich, wytworzenie emocji pozytywnych, pobudzenie sensoryczne, rozwijanie działań twórczych, uzewnętrznianie problemów, uczuć i przeżyć, kreowanie pozytywnego myślenia, a ponadto rozwijają sprawność manualną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
 • ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ – prowadzone przez pedagogów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Podczas zajęć, w zależności od indywidualnych potrzeb, prowadzona jest stymulacja wszystkich zmysłów, doskonalona jest percepcja wzrokowa i słuchowa. Pedagodzy pracują z dzieckiem nad poprawą koncentracji i panowaniem nad emocjami, prowadzona jest szeroko rozumiana terapia ręki i usprawnianie czynności grafomotorycznych, stymulowany jest rozwój poznawczy i rozwój myślenia.
  Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje informacje o postępach dziecka i wskazówki do dalszej pracy w domu.

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – wspierające rozwój mowy, poprawiające sprawność narządów artykulacyjnych i wydolność oddechową, wzbogacające słownictwo bierne i czynne. Logopedzi pracują z dziećmi nad zniwelowaniem występujących wad wymowy, a w szczególnych przypadkach wprowadzają do użycia komunikację alternatywną (piktogramy lub system komunikacji Makaton).

 • INDYWIDUALNE ZAJĘCIA RUCHOWE