Samorząd uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

  • reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,
  • organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  • współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej,
  • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i dyrektorem szkoły,
  • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
mgr Liliana Jurga

mgr Elżbieta Smolak

mgr Justyna Pielarczyk

mgr Genowefa Krzyżaniak

Co roku dokonywany jest wybór Rady Samorządu Uczniowskiego. Samorządy Klasowe wyłaniają po dwie osoby z klasy na kandydatów do zarządu. Kampania wyborcza trwa w miesiącu wrześniu. Samorząd Uczniowski jest organizatorem i współorganizatorem imprez i uroczystości szkolnych oraz licznych konkursów. Włącza się również w akcje lokalne i ogólnopolskie: „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, święto patrona miasta Jarocina, zbiórkę makulatury. W swoich akcjach takich jak „Witaminowy tydzień”, „Zdrowe drugie śniadanie” promuje zdrowy styl życia. Zarząd SU organizuje charytatywne zbiórki pieniężne na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz na pomoc potrzebującym dzieciom organizowaną przez różne fundacje działające na terenie Polski. Przez cały rok szkolny na tablicy informacyjnej SU redagowane są gazetki tematyczne oraz prezentowane prace plastyczne i konkursowe uczniów.