Zasoby sieci internetowej, przykłady dobrych praktyk