SPOTKANIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE

SPOTKANIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE

16 marca 2022 roku w Naszej Szkole odbyło się spotkanie międzyszkolnej sieci współpracy „Aktywna Tablica”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Borzęciczkach. Naszą szkołę reprezentowała w czasie spotkania Pani dyrektor mgr Hanna Wagner, nauczycielki Katarzyna Masłowska, Beata Figaj-Skałbania oraz Elżbieta Szymankiewicz, które przeprowadziły zajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK oraz przeszkoliły nauczycieli z obsługi programów Mówik i Edusensus Logopedia.

Tematyka lekcji otwartych:

- zajęcia rozwijające komunikowanie się: „Zdrowe odżywianie – Ile posiłków dziennie należy spożywa? Rozmowa kierowana. Oglądanie filmu”,

- zajęcia rewalidacyjne korygowanie wad mowy „Utrwalanie głosek szumiących [sz]
w sylabach i nagłosie wyrazu”.