SPOTKANIE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BORZĘCICZKACH

SPOTKANIE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BORZĘCICZKACH

7 kwietnia 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzeciczkach odbyło się spotkanie koordynatorów oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu „Aktywna Tablica”.

Naszą szkołę reprezentowały Panie: Agnieszka Kubiak, Regina Gruchalska, Dominika Gancarz-Nyczke oraz Joanna Raźniak. W ramach spotkania nauczyciele uczestniczyli w dwóch lekcjach otwartych oraz w ich omówieniu.

Tematyka lekcji otwartych:

- edukacja wczesnoszkolna - zajęcia rewalidacyjne w klasie I-III: „Zabawy rozwijające umiejętności w zakresie czytania i pisania”

- matematyka w klasie łączonej VII-VIII: „Zamiana procentów na ułamki”.