SPOTKANIE ORGANIZACYJNE MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY „AKTYWNA TABLICA”

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY „AKTYWNA TABLICA”

28 lutego 2022 roku w SOSW w Borzęciczkach odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów ze szkół biorących udział w programie Aktywna Tablica.

W czasie spotkania omówiono zasady realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 październik 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Wspólnie ustalono harmonogram spotkań i lekcji otwartych.