Rok Edukacji Ekonomicznej 2024-06-18/19

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024-06-18/19

Rok 2024 – decyzją Senatu RP – został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Z tej okazji 18 i 19 czerwca 2024 roku, na lekcjach matematyki w klasach 6SPL, 8aSPL i 8bSPL, odbyły się warsztaty matematyczno-ekonomiczne „Moje dochody, wydatki i oszczędności”.

W czasie zajęć uczniowie poznali i utrwalili takie pojęcia jak: dochód, wydatki, oszczędności, budżet. Wskazywali korzyści płynące z oszczędzania. Doskonalili umiejętności planowania wydatków oraz racjonalnego gospodarowania własnymi środkamih finansowymi.
 
Uczestnicy warsztatów stosowali pojęcie średniej arytmetycznej obliczając średnie kieszonkowe, średnią płacę, obliczali wartość koszyka wypełnionego podstawowymi artykułami spożywczymi i codziennego użytku.
 
W ramach tych zajęć zwrócono szczególną uwagę na promowanie i uczenie umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz doskonalono zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego tj. gospodarowaniem budżetem domowym.
 
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani Agnieszka Kubiak.