Specjaliści i rodzaje zajęć

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zespół Wczesnego Wspomagania tworzą pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.

Aby pomoc udzielana najmłodszym była najbardziej efektywna cały czas podnoszą oni swoje kwalifikacje i zdobywają nowe uprawnienia.

W chwili obecnej do dyspozycji dzieci i ich rodziców są:

 • psycholog
 • pedagodzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
 • logopedzi i neurologopedzi
 • terapeuci integracji sensorycznej i integracji odruchów
 • specjaliści z zakresu korekcji wad postawy
 • instruktorzy masażu Shantala (dla niemowląt i małych dzieci)
 • pedagodzy zajmujący się arteterapią i socjoterapią.
 • rehabilitant (nie będący pracownikiem szkoły, zatrudniany ze środków Stowarzyszenia)

RODZAJE ZAJĘĆ:

Zespól specjalistów raz w roku dokonuje diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka i na jej podstawie ustala, jaki rodzaj zajęć jest konieczny dla wspierania dalszego rozwoju dziecka. W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci uczęszczają na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA GRUPOWE:
 • ZAJĘCIA RUCHOWE - wspomagające rozwój ruchowy i społeczny, zacieśniające więź między dzieckiem i opiekunem, uczące kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem. W czasie zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod, między innymi metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Paula Denissona, Programy Aktywności M. i Ch. Knillów, elementy integracji sensorycznej i programu integracji odruchów, zabawy aktywizujące i integrujące z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza.
  Ponadto na zajęciach realizowane są zabawy stymulujące zmysł słuchu i wzroku, doskonalące znajomość kolorów i umiejętność wykonywania prostych poleceń i współpracy w grupie.

 • ZAJĘCIA ARTETERAPEUTYCZNE – realizowane głównie poprzez różnorodne działania plastyczne, z wykorzystaniem wielu technik i materiałów, dostosowane do możliwości uczestników. Zajęcia te pozwalają między innymi na: uwolnienie nagromadzonych złych emocji i odreagowanie ich, wytworzenie emocji pozytywnych, pobudzenie sensoryczne, rozwijanie działań twórczych, uzewnętrznianie problemów, uczuć i przeżyć, kreowanie pozytywnego myślenia, a ponadto rozwijają sprawność manualną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
 • ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ – prowadzone przez pedagogów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Podczas zajęć, w zależności od indywidualnych potrzeb, prowadzona jest stymulacja wszystkich zmysłów, doskonalona jest percepcja wzrokowa i słuchowa. Pedagodzy pracują z dzieckiem nad poprawą koncentracji i panowaniem nad emocjami, prowadzona jest szeroko rozumiana terapia ręki i usprawnianie czynności grafomotorycznych, stymulowany jest rozwój poznawczy i rozwój myślenia.
  Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje informacje o postępach dziecka i wskazówki do dalszej pracy w domu.

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – wspierające rozwój mowy, poprawiające sprawność narządów artykulacyjnych i wydolność oddechową, wzbogacające słownictwo bierne i czynne. Logopedzi pracują z dziećmi nad zniwelowaniem występujących wad wymowy, a w szczególnych przypadkach wprowadzają do użycia komunikację alternatywną (piktogramy lub system komunikacji Makaton).

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – zajęcia prowadzone przez terapeutów Integracji Sensorycznej. Polegają na wykonywaniu przez dziecko różnych, planowanych aktywności dostarczających mu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych szczególnie przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych w taki sposób, aby dziecko nauczyło się odpowiednio na te bodźce reagować.
  Terapia integracji sensorycznej (SI) poprawia m.in.: koncentrację uwagi, pamięć, koordynację ruchową, planowanie ruchu, zręczność, pracę oczu, napięcie mięśniowe, które są podstawą umiejętności szkolnych.
  Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz proprioceptywny zaczynają funkcjonować w bardzo wczesnym etapie życia nawet podczas życia płodowego. Działania tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane i w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji. Ten proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
  Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne, ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie.
  Terapia Integracji Sensorycznej jest zazwyczaj przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt taki jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspinania, koła do wskakiwania, trapezy do huśtania. Dla dziecka terapia jest zabawą i może taką wydawać się dorosłym. Ale jest to jednocześnie ciężka praca, bo pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko jest w stanie osiągnąć sukces, który prawdopodobnie byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie. Faktem jest, że wiele dzieci z problemami Integracji Sensorycznej nie potrafi bez pomocy bawić się efektywnie i w sposób zorganizowany.
  Tworzenie atmosfery zabawy nie służy jedynie przyjemności. W takiej atmosferze dziecko jest bardziej zaangażowane w aktywności i robi większe i szybsze postępy niż dziecko niezaangażowane.

 • ZAJĘCIA KOREKCJI WAD POSTAWY - na ten typ zajęć kierowane są dzieci ze stwierdzoną wadą postawy lub budowy ciała. Wady postawy mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty, w obu przypadkach wymagają systematycznych, cierpliwych ćwiczeń dostosowanych do stwierdzonych odchyleń. Najczęściej występujące wady dotyczą:
  • Kręgosłupa (skoliozy, plecy okrągłe, plecy wklęsłe)
  • Nóg i stóp (kolana koślawe, stopy płaskie, stopy płasko – koślawe, kolana szpotawe, stopy końsko – szpotawe)
  • Klatki piersiowej
  Podczas zajęć dziecko pod kierunkiem specjalisty wykonuje ćwiczenia, których charakter dostosowany jest do wieku. Często zajęcia mają charakter zabawy ruchowej. Korzystne jest, jeśli rodzice w domu również stosują ćwiczenia wyuczone podczas zajęć.

 • REHABILITACJA RUCHOWA – dla dzieci z zaburzeniami narządy ruchu.