ZHP

ZHP Nieprzetarty Szlak

Nieprzetarty Szlak – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski.

Powstał w 1958 roku w czasie pierwszego kursu dla nauczycieli i wychowawców zakładów leczniczych w Rabce. Kurs zorganizowano w Polsce przez Główną Kwaterę ZHP, ówczesne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Od samego początku inspiratorem ruchu, jego sercem i mózgiem była Maria Łyczko. Najpierw jako szef sztabu, a potem przez wiele lat Kierownik Wydziału "Nieprzetartego Szlaku".

Znakiem rozpoznawczym instruktorów NS jest wschodzące słoneczko na białym tle i napis ZHP "Nieprzetarty szlak".

Historia drużyn „NS” działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie

Pierwsza w Jarocinie drużyna „Nieprzetartego Szlaku” powstała w 1981 r. Harcerze 56 DH rekrutowali się spośród uczniów klas specjalnych Szkoły Podstawowej nr 4, a pierwszym instruktorem była dh Arleta Woźniak.

Z chwilą powstania w 1983 r. Szkoły Specjalnej rozpoczęły działalność harcerską kolejne drużyny: 57 DH i 61 DH „NS” pod kierunkiem długoletnich instruktorek ZHP: dh Janiny Jańczak hm, oraz dh Barbary Skupniewicz hm. Do grona instruktorów „NS” dołączyli: w 1985 r. dh Roman Gruchalski hm oraz w 1990r. dh Małgorzata Mysiukiewicz.

Od 1982 r. harcerze uczestniczyli w Zlotach Chorągwianych i Międzychorągwianych, akcjach letnich i zimowych. Dzięki wielu wyjazdom poznali różne zakątki naszego kraju: byli w górach (Kraków, Zakopane, Wieliczka), nad morzem (Pogorzelica), w Warszawie, Kobylej Górze. Dwukrotnie byli organizatorami zlotów: IX zlotu w 1987 r. w Żerkowie, XIX Zlotu w 1997r. w Jarocinie, oraz w 1995 r. VII Turnieju Gier i Zabaw Zręcznościowych.

W tamtym czasie na terenie ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarocinie działały:

  • 56 DH „Wędrowcy” – drużynowa dh A. Woźniak phm, przyboczna dh K. Szymczak (Przybyłka)
  • Zastępy – Traperzy, Wędrowniczki, Strażniczki przyrody
  • 57 DH „Czarne stopy” – drużynowa dh M. Mysiukiewicz pwd
  • Zastęp – Tropiciele

W 2002 r. drużyny zawiesiły swoją działalność.

Po kilkuletniej przerwie we wrześniu 2007 r. nastąpiła reaktywacja ruchu harcerskiego przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Powstała 56 Gromada Zuchowa „NS” „Jagódki” – drużynowa phm. Beata Hendler
przyboczna dh. Romualda Ratajczak (do IX 2010 r.)
przyboczna dh. Jolanta Bilska
przyboczna dh. Aurelia Kaczmarek (od IX 2008 r. do X 2017r.)
przyboczny pwd. Arkadiusz Leonhard (od IX 2010 r.)
przyboczna pwd. Agnieszka Zaborowska (od IX 2016 r.)

Od września 2009 roku jesteśmy drużyną harcerską NS. Mamy piękną harcówkę, w której spotykamy się na zbiórkach, piosenkę drużyny, jednolity strój oraz mnóstwo chęci i zapału, aby się bawić, pląsać, słuchać ciekawych gawęd i uczyć nowych piosenek, okrzyków harcerskich, poszczególnych punktów Prawa Zucha, Prawa Harcerskiego poznać symbolikę Znaczka Zuchowego, Krzyża Harcerskiego, a także zdobyć sprawności zuchowe i harcerskie.

Każda zbiórka przebiega w miłej i rozśpiewanej atmosferze. Zuchy i harcerze chętnie biorą w nich udział. Organizowane są również zbiórki okolicznościowe takie jak: „Święto pieczonego ziemniaka”, Mikołajki, Wigilia Harcerska. Jako drużyna harcerska cyklicznie przygotowujemy szkolne akademie z okazji Święta Niepodległości i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Są także zbiórki bardzo wyjątkowe, na której zuchy składają Obietnicę Zuchową i otrzymują Znaczek Zuchowy, a kandydaci na harcerzy składają Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymują Krzyż Harcerski.

56 WDH NS „Jagódki” czynnie uczestniczy w życiu Komendy ZHP Hufca Jarocin. Chętnie bierzemy udział w DMB oraz organizowanych różnych biwakach, festiwalach, konkursach, zbiórkach patriotycznych a reprezentanci drużyny uczestniczą w rajdach i obozach HAL.

W roku harcerskim 2017/2018 drużyna po nowym naborze liczy 30 członków. Zbiórki organizowane są w formie co miesięcznych biwaków na terenie Zespołu Szkół im. UNICEF. Mamy już za sobą biwaki z okazji: „Święta pieczonego ziemniaka”, „Święta Niepodległości” oraz „Mikołajek”. Przed nami jeszcze tygodniowy biwak pod hasłem: „Z historią na Ty” w Rościnnie, 40-ty Zlot drużyn harcerskich NS w Ostrowie Wielkopolskim i biwak podsumowujący roczną aktywność drużyny „Jagódki” wraz z Obietnicą Zuchową i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Wszystkie ważne wydarzenia udokumentowane są w kronikach drużyny.

Obecna kadra 56 WDH NS „Jagódki”:
drużynowa phm. Beata Hendler
przyboczny pwd. Arkadiusz Leonhard
przyboczna pwd. Agnieszka Zaborowska
przyboczna dh. Jolanta Bilska
dh. Elżbieta Szymankiewicz od września 2017 r. wspiera kadrę drużyny NS „Jagódki”.
W marcu 2018 roku drużynę wzmocniły druhny: Beata Figaj-Skałbania i Elżbieta Smolak.

ZHP ZHP ZHP ZHP ZHP ZHP ZHP