SKKT

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działa w Zespole Szkół nieprzerwanie od lat 90-tych XX wieku. Obecnie opiekunami SKKT są nauczyciele: Michał Kuropaczewski i Adam Ermanowicz.

Celami działania SKKT są:

  • rozbudzanie umiłowania kraju ojczystego, regionu Wielkopolski,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności,
  • rozwijanie kultury fizycznej,
  • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
  • poznanie wypoczynkowych, zdrowotnych, poznawczych walorów wędrownictwa,
  • szerzenie wiedzy ekologicznej, wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody.

Koło organizuje wycieczki piesze i rowerowe zarówno we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Jarocinie jak i we własnym zakresie.

Członkami koła mogą być wszyscy uczniowie, którym pozwala na to ich sprawność fizyczna i którzy przejawiają zapał do pieszych, długich wędrówek, nierzadko bez względu na pogodę.

Nasi uczniowie uczestnicząc w rajdach zdobywają pamiątkowe znaczki, a biorąc udział przy ich okazji w organizowanych konkursach, przywożą liczne nagrody rzeczowe i dyplomy za uczestnictwo w konkurencjach wiedzowych i przede wszystkim sprawnościowych. Poza tym hartują swoją odporność fizyczną, czynnie wypoczywają na łonie natury, co służy ich zdrowiu i relaksowi oraz uczą się obcować z przyrodą na co dzień.

Rajdy i wycieczki to także świetna okazja do integracji z rówieśnikami z innych szkół oraz do poznawania piękna krajobrazu, historii i tradycji naszej małej Ojczyzny.