SKE

Szkolny Klub Europejski „Podróżnik”

Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2003/2004. Jego opiekunami są T. Bartkowiak-Bartczak, H. Wagner i Michał Kuropaczewski. Został utworzony z inicjatywy uczniów i opiekunów a działalność SKE została zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach działalności wybrano nazwę „Podróżnik” i utworzono Statut.

Misja Szkolnego Klubu Europejskiego brzmi: Polak – Europejczykiem. Głównym celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy, kultury na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe obejmują:

 • wzbogacenie wiedzy o państwach europejskich – aspekt geograficzny, kulturalny, gospodarczy i polityczny,
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji europejskich,
 • akceptację europejskiej różnorodności,
 • rozwijanie wśród uczniów tolerancji i szacunku,
 • propagowanie wśród uczniów kultury regionalnej,
 • rozwijanie tożsamości europejskiej na gruncie miłości do regionu i Ojczyzny.

Cele te realizowane są poprzez działania takie jak:

 • gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących regionu, Polski, państw członkowskich Unii,
 • organizowanie dni poszczególnych państw oraz przybliżanie tradycji Świątecznych krajów Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie gazetek ściennych o państwach Unii,
 • przygotowywanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy o krajach UE – wystawy prac plastycznych,
 • udział w corocznych konkursach wiedzy o Unii Europejskiej w Borzęciczkach i w Lesznie.

Coroczną imprezą organizowaną przez Szkolny Klub Europejski były Obchody Dnia Holenderskiego, od 2010r. w to miejsce pojawił się nowy cykl: „Jestem Europejczykiem”, podczas którego uczniowie mają okazję odbycia wycieczek w formie prezentacji multimedialnych po krajach europejskich. W ramach działalności klubu uczniowie poznają także tradycje różnorodnych świąt obchodzonych w krajach Unii Europejskiej a szczególnie Świąt Bożego Narodzenia. Do tej pory odbyły się apele nt. Niemiec, Finlandii, Francji, Holandii, Chorwacji, Grecji.