KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM działa w Zespole Szkół Specjalnych od trzech lat. Skupia młodzież z klas gimnazjalnych. Uczniowie są współorganizatorami imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, patriotycznym, sportowym, religijnym. Przygotowują przedstawienia połączone z obchodami świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych o treści religijnej. Wystawiają sztuki teatralne o sylwetce św. Marcina, św. Andrzeja, św. Mikołaja i św. Walentego. Upamiętniają rocznice związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wyjeżdżają na szkolenia w ciekawe zakątki kraju jak np. do Pcimia. Corocznie uczestniczą w spotkaniach młodzieży na polach lednickich. Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności KSM było spotkanie z ojcem świętym Benedyktem XVI na Krakowskich Błoniach w 2006r.

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich młodzież uczestniczy w kilkudniowych wycieczkach połączonych z aktywnym wypoczynkiem, gdzie nie brak dobrej zabawy, ale także (jeżeli zajdzie taka potrzeba) skupienia modlitewnego. Uczniowie odwiedzili już takie miejscowości jak, Koszalin, Zakopane i Świnoujście. Członkowie KSM uczestniczą także w pielgrzymkach do miejsc świętych. Najważniejszym a także najpiękniejszym miejscem odwiedzonym przez uczniów była Jasna Góra. Młodzież integruje się oraz współdziała z uczniami z Niepublicznego Gimnazjum w Golinie.

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest:

  • wdrażanie do działań mających na celu chrześcijańskie wychowanie młodzieży,
  • szacunek do drugiego człowieka a przede wszystkim do samego siebie,
  • integracja młodzieży (szkoła masowa i specjalna),
  • ukierunkowanie uczniów w stronę pracy twórczej,
  • współdziałanie młodzieży z Kościołem i społecznością lokalną,
  • godne dorastanie młodzieży.