Zespół instrumentalny

Zespół instrumentalny

Zespół instrumentalny powstał w roku szkolnym 2002/2003 z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół oraz Jarocińskiego Towarzystwa Muzycznego. Wzorcem dla naszego zespołu była holenderska orkiestra Alexander Band, działająca przy szkole specjalnej w Veldhoven. Fundacja Jarocin – Veldhoven pokryła koszt zakupu 5 instrumentów klawiszowych i rozpoczęliśmy rekrutację do zespołu pod kierunkiem pani mgr Izabeli Skrzypek.

Aktualnie dyrygentem zespołu jest pan Arkadiusz Leonard. Oprócz instrumentów klawiszowych w orkiestrze używa się też wszelkiego typu „przeszkadzajek” i instrumentów perkusyjnych.

Praca zespołu ma na celu:

  • rozwój zainteresowań muzycznych wśród uczniów,
  • kształcenie poczucia rytmu uczestników zajęć,
  • rozwijanie umiejętności manualnych uczniów,
  • czerpanie przyjemności i satysfakcji ze wspólnego muzykowania,
  • współdziałanie uczniów wokół wyznaczonego zadania,
  • rozwijanie ogólnej wrażliwości uczniów,

W roku szkolnym 2008/2009 priorytetem pracy zespołu stało się przygotowanie kilku utworów na uroczystość XXV – lecia Zespołu Szkół Specjalnych, która odbędzie się 20 maja 2009.