Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne

Wśród wielu form pomocy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną istotne znaczenie ma socjoterapia, której formuła dostosowana jest do potrzeb i możliwości osób w niej uczestniczących.

Socjoterapia to jeden ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych.

Program zajęć socjoterapeutycznych, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych, adresowany jest do uczniów:

 • Klas IV – VI Szkoły Podstawowej
 • Klas I-III Gimnazjum

Podstawowymi elementami procesu socjoterapeutycznego są:

 • Poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci przez nawiązanie satysfakcjonującego kontaktu z rówieśnikami.
 • Zmniejszanie napięć oraz niepokojów wywołanych stresem dnia codziennego.
 • Zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego spojrzenia na siebie i innych.

Zajęcia realizowane są poprzez:

 • Gry i zabawy integracyjne, interakcyjne, psychologiczne
 • Gry ruchowe
 • Techniki plastyczne
 • Muzykoterapię
 • Pracę w kręgu
 • „Rundki”
 • Bajki terapeutyczne
 • Pantomimę, scenki
 • Elementy metody V. Sherborne

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzi mgr Hanna Wagner.