Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z deficytami. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej wspomagający, kompensacyjny i usprawniający.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
  • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
  • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
  • stymulowanie rozwoju

Nauczyciel rewalidacji korzysta z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi.