Metoda Knill'ów

Programy aktywności opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla.

Metoda powstała w wyniku trudności, na jakie napotykali terapeuci, komunikując się z osobami nie nawiązującymi kontaktu z otoczeniem. Autorzy wyodrębnili w niej dwie części: pierwsza - „Dotyk i Komunikacja”, druga - „Programy Aktywności, Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja”.

„Dotyk i Komunikacja” polega na uświadomieniu własnego ciała poprzez właściwy odbiór bodźców płynących z rąk terapeuty w trakcie masowania poszczególnych jego części.

Zadaniem drugiej części: „Programy Aktywności, Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” jest rozwój w zakresie naśladownictwa, ruchu i zabawy, a także kontaktów z otoczeniem

Programy te mogą być skutecznie wykorzystywane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej. Mogą być stosowane przez każdą osobę, która ma regularny kontakt z dzieckiem. Można je wykonywać codziennie i, jeśli to możliwe, o tej samej porze dnia.

„Program Aktywności” składa się z ćwiczeń, w trakcie których dzieci wykonują określone ruchy przy specjalnym akompaniamencie muzycznym, wspomaganym głosem osoby prowadzącej (lektor podający kolejne polecenia), śpiewem, rytmicznym mówieniem dostosowanym do wykonywanych czynności. Wszystko to podwyższa uwagę dziecka i koncentruje na wybranych aktywnościach. Akompaniament jest znakiem – sygnałem do podjęcia i realizowania aktywności – ruchów. Muzyka komercyjna nie nadaje się do tego celu. Dlatego rodzeństwo Knillów proponuje takie tematy muzyczne, by słuchacz potrafił nadać porządek dźwiękom, które słyszy i był zdolny rozpoznać je jako akompaniament towarzyszący konkretnej aktywności. Każda czynność powinna być wykonywana przez dziecko świadomie i celowo. Mechaniczne wykonywanie ruchów oznacza, że dziecko ma złe wyobrażenie swojego ciała i brak świadomości ciała ulega utrwaleniu. Opracowane programy „pomagają dziecku doświadczyć jego ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania swojego ciała aktywnie”