Metoda Dennison'a

Kinezjologia edukacyjna - metoda Dennisona

Metoda Dennisona, czyli kinezjologia edukacyjna, to nauka o ruchu i możliwościach stymulacji różnych funkcji psychicznych przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Jest ona swoistą gimnastyką mózgu. Mózg jest narządem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania:

  • prawa półkula mózgu jest twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość - nazywana jest również artystyczną.
  • lewa półkula mózgowa (u osób praworęcznych) jest logiczna i postrzega poszczególne elementy.

Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci, jak i dorośli, z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę oraz umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych zdaniem Dennisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń.

Ćwiczenia polegają na wykonywaniu różnych ruchów - zawsze naprzemiennych. Może to być na przykład dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie lub raczkowanie.

Ćwiczenia proponowane dzieciom są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpowiedni sposób pod okiem terapeuty prowadzą do lepszej współpracy obu półkul, czego efektem może być między innymi płynne czytanie lub ładne, wyraźne pismo, wyciszenie, lepsze nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, itd. Terapia pomaga również dzieciom nerwowym, nadpobudliwym, mającym problemy emocjonalne w szkole rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne i intelektualne.