Logopedia

Zajęcia specjalistyczne – korekcja wad mowy

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są badania przesiewowe, kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy, terapia logopedyczna oraz porady i konsultacje w zakresie profilaktyki rodziców i nauczycieli. Uczniowie nieposługujący się mową czynną kształcą umiejętności komunikacyjne metodami alternatywnymi np. Makaton, piktogramy, język migowy.

Rozwijanie mowy prowadzone jest poprzez liczne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia wzbogacające zasób słownictwa i sfery pojęciowej oraz zabawy stymulujące pracę wszystkich zmysłów. Stosowane są również ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchowo-wzrokową, konieczną do opanowania umiejętności czytania oraz pisania.

Na podstawie diagnozy logopedycznej uczniowie zostają zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne - logopedyczne.

Celem zajęć logopedycznych jest:

 • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi,
 • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,
 • wdrażanie i wykorzystanie alternatywnych form komunikacji,
 • usprawniane aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie układu oddechowego,
 • kształcenie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych,
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej , leksykalnej, gramatycznej,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • usprawnianie techniki czytania i pisania,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • aktywizowanie ucznia podczas ćwiczeń.

Formy pracy logopedycznej na terenie placówki:

 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • konsultacje i porady.

Zajęcia specjalistyczne - logopedyczne prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę logopedów i neurologopedów.

Placówka dysponuje dwoma gabinetami logopedycznymi. Terapia mowy w naszych gabinetach prowadzona jest zarówno z zastosowaniem tradycyjnych metod jak również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz programów logopedycznych i edukacyjnych, w tym również multimedialnych. Dzięki temu ćwiczenia stają się efektywniejsze a zajęcia bardziej urozmaicone.