Korekcja wad postawy

Korekcja wad postawy

Cele korekcji wad postawy:

 • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego w miarę możliwości
 • Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu jak najbardziej prawidłowego
 • Doprowadzenie do zintegrowania systemów sensorycznych
 • Przyswajanie zdrowych zasad postępowania - 24-godzinny system przeciwdziałania wadom postawy
 • Oddziaływanie na sferę emocjonalną

Stosowane metody (w zależności od rodzaju zadań):

 • Zabawowo – naśladowcza (także metoda Veroniki Sherborne)
 • bezpośredniej celowości ruchu
 • naśladowcza ścisła
 • Integracja Sensoryczna
 • Programy Aktywności i Świadomości Ciała Knillów
 • Masaż Shantala, masaż dłoni
 • Relaksacja

Formy pracy:

 • Frontalna
 • Indywidualna
 • Sytuacyjno - obwodowa

Zadania zajęć korekcji wad postawy:

 • nauka przybierania pozycji wyjściowych
 • kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach i sytuacjach
 • nauka prawidłowego i pogłębionego oddechu
 • nauka ćwiczeń funkcjonalnych, rozluźniających oraz zestawów domowych

Stosowane ćwiczenia:

 • Wzmacniające określone grupy mięśniowe
 • Zwiększające ruchomość w stawach
 • Wzmacniające ruchomość w stawach
 • Rozciągające mięśnie skrócone
 • Oddechowe i zwiększające pojemność klatki piersiowej
 • Wydłużające kręgosłup
 • Symetryczne
 • Bierne i czynne
 • Oporowane i stosowane
 • Dynamiczne i statyczne
 • Lekki bieg
 • W pozycji czworacznej
 • Z użyciem przyborów ( piłki , obręcze , kółka , woreczki , skakanki , hantle , …)
 • Na przyrządach ( drabinki , ławeczki , materace , rower treningowy )
 • Ogólnorozwojowe
 • Równoważne i rozwijające orientację w przestrzeni
 • Poprawiające znajomość schematu ciała
 • Relaksacyjne
 • Kształcące poczucie prawidłowej postawy ciała
 • Ćwiczenia metodą Knilla
 • Elementy masażu leczniczego
 • Integrujące bazowe systemy sensoryczne