Informacja dotycząca organizacji zajęć w ZSS w Jarocinie od dnia 1 czerwca 2020r.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w ZSS w Jarocinie od dnia 1 czerwca 2020r.

Decyzją organu prowadzącego szkołę oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Jarocina informujemy, że wszystkie zajęcia nadal realizowane będą w formie zdalnej aż do odwołania.

Konsultacje dla uczniów klas IV - VIII  również będą odbywały się w formie zdalnej.

Grzegorz Maćkowiak

Hanna Wagner